The home of the Functional training.

Guarantee
Procedos Shopping Cart

0 items, total. USD 0.00 Open

Shopping bag is empty
To checkout

P.E. One: Halmstad 16-17 / 11 education in Swedish

P.E.One certifierad grupptränare Detta är en tvådagars utbildning i gruppträning med Platform9 från Procedos. Under utbildningen kommer du att lära dig hur du instruerar i P.E..One, 45 minuters förkoreograferat pass med musik som bygger på de fundamentala rörelser som vi utför i vår vardag och/eller idrott.

Datum: 16-17 November

Tid: Lördag 9.00 – 17.00 & söndag 8.00 – 16.00

Ort: Halmstad

 

 

Om utbildning P.E.One certifierad grupptränare

Detta är en tvådagars utbildning i gruppträning med Platform9 från Procedos. Under utbildningen kommer du att lära dig hur du instruerar i P.E..One, 45 minuters förkoreograferat pass med musik som bygger på de fundamentala rörelser som vi utför i vår vardag och/eller idrott. P.E. One passar alla då du kan arbeta både med eller helt utan belastning. Tack vare att passet är förkoreograferat kan vi säkerställa att träningen håller en hög standard och att träningen är säker för alla deltagare. Det kommer också finnas utrymme att anpassa passet efter deltagarnas rörelsemöjligheter.

Var tredje månad kommer du att få tillgång till ny musik och koreografi, ett helt nytt pass. Allt detta sker genom Swedbeats hemsida och app. Abonnemanget är löpande, vid vilande eller avslut av abonnemang gäller en månads uppsägning.

Abonnemanget kostar 712:-/release exkl. moms och faktureras i förskott.

För att du ska behålla din certifiering finns tre möjligheter till vidareutbildning per kalenderår och du behöver delta på två av dessa.
Årlig träff som kostar 800:-/pers. exkl. moms och webinar 2 ggr/ år och kostar 200:-/pers. exkl. moms. P.E. One-certifieringen är personlig.

Musiken och koreografin skickas ut ca två veckor innan utbildningen tillsammans med en nedladdningsguide. Detta för att du ska ha tid att ladda ned allt samt öva inför utbildningen om du önskar. Det kommer också finnas tid under kursen att öva. Allt material måste dock vara nerladdat i smartphone och/eller surfplatta till utbildningen.

Under utbildningen kommer vi bedöma dig samt titta på tre områden som du måste bli godkänd på för att bli certifierad P.E.One-coach:

  1. Din förmåga att röra dig – d.v.s. din egen rörelsekvalité
  2. Praktiskt prov med instruktion samt coaching av en grupp deltagare
  3. Teoriprov sker under utbildningen där 80% rätt krävs för godkännande.

Utöver det förväntar vi oss 100% aktivt deltagande under dessa två dagar. Om du är sjuk, skadad, gravid eller har något annat som hindrar dig från de aktiva delarna i utbildningen bör du i god tid kontakta Procedos för ombokning av din plats.

Om du måste komplettera efter utbildningen kan det ske på någon av ovan punkter och/eller samtliga. Du har två månader på dig att komplettera. Mer information kommer till dig personligen om detta blir aktuellt.

Anmälan är bindande och kursavgiften återbetalas ej. Om du behöver avboka pga sjukdom eller annat förhinder så har du möjlighet att gå vid ett senare tillfälle i mån av plats. Kontakta Procedos i god tid för att säkra en plats.

Procedos har rätt att ställa in utbildningen senast en vecka före kursstart. Vid inställd utbildning återbetalas 100% av kursavgiften till den anmälda deltagaren. Procedos kompenserar inte för oförutsägbara händelser som företaget inte kan påverka.

Procedos kan inte hållas ansvariga för eventuella skador som deltagaren ådrar sig under och/eller efter utbildningen på grund av deltagaren.

 

USD 658.52