Platformen för funktionell träning.

FAQ Köpvillkor
Payment method logos

0 varor, totalt. USD 0.00 Öppna

Varukorg tom
Till kassan

 

Om oss

Procedos tillhandahåller produkter, utbildning och program design.

 

Procedos Mission:

Procedos ska förse användare med omfattande funktionella strategier för fysträning, rehabilitering och fysiskt välmående.

 

Hur är systemet med övningar uppbyggt?

 

”Everything is energy and that’s all there is to it. Match the frequency of the reality you want and you cannot help but get that reality. It can be no other way. This is not philosophy. This is physics” - Einstein

 

 Rörelseapparaten är ett komplext system. Därför måste vi förstå principerna bakom hur detta fungerar och hur krafter som appliceras på den fördelas. De fysiska krafterna är något vi alla måste förhålla oss till väl eftersom dessa inte tenderar att förändras. Vad som förändras är vår förmåga att fördela dem ut på olika delar av vår rörelseapparat. Det uppstår kompensationer som kräver att vissa delar av kroppen måste ta med stress än andra.

 

Vi har vetat under lång tid att krafter agerar mot oss i tre plan (3D), hur kroppens reaktion blir beror på hur väl kroppen fungerar som en enhet och inte som isolerade delar.

 

Eftersom kroppen alltid tar minsta motståndets lag i autentiska situationer så finns det inte så många val om man vill förbättra kroppens funktion än att just träna autentiska rörelser. Med Procedos Plattform 9 så kommer du träna 3D med autentiska rörelser vilket gör att resultaten för användaren är direkt överförbara till verklig funktion i livet.

 

Procedos Plattform 9 är riktigt funktionell träning. Funktionell träning kan vara mycket olika saker eftersom det till viss del beror på individens vilja och behov. Det är också här Procedos kommer in – behov.

 

Det finns en sfär som vår rörelseapparat fungerar i och inom denna sfär bör en stor del av vår träning ske för optimal funktion och rörelsehälsa. Med en plattform som omfattar samma mått och vinklar som vi fungerar i så har vi en produkt som får din kropp att börja fungera där vi har det största behovet.

 

Eftersom Procedos Plattform 9 har testats ut genom praktik så vet vi idag hur väl systemet fungerar. Flera av våra idrottsmän har gjort sin rehab och prehab på Procedos Plattform 9 för att bli av med kroniska problem som lätt uppstår av asymmetriska idrotter.  Förutom detta klientel så har redan träningssystemet avhjälpt flera människor utanför idrotten att bli av med sin kroniska ryggvärk, knäsmärta och axelproblematik.

 

Det starkaste argumentet torde dock vara vetenskapen bakom Plattform 9 som består av biomekanisk, biokemisk och beteende forskning. Vi vet idag vad som fungerar bäst – en markering dit man exempelvis ska sträcka sig eller en verbal input. Enligt all samlad forskning så är det enda som ger en autentisk och således sann reaktion en markering som är utanför kroppen.

 

Vi vet att det krävs en viss typ av träning för att bli kvitt dåliga rörelsebeteende, alltså kompensationer. Genom åren har vi ofta försökt isolera ut den begränsade kroppsdelen (ex axeln, knäet eller ländryggen) och detta har inte gett några direkt strålande resultat.

Detta eftersom:

  1. Kroppen är inget isolerat system med olika delar som inte kommunicerar med andra
  2. Rörelseträningen har inte varit autentisk (driven av externa uppgifter såsom markeringar eller 3D)
  3. Segmentet som smärtar eller inte fungerar som det ska är bara symptomet

 

Exempel: Knäsmärta

Vi är födda med en ofantlig stor frihet i våra höfter för att krafter effektivt ska dämpas genom dessa stora strukturer (rumpmuskler, lårmuskler, bålmuskler). Om vår frihet i höfterna försvinner så får vi ofta en rad olika symptom. Eftersom krafter nu måste dämpas genom andra segment – ex. SI led, ländrygg & knäled så kommer dessa andra leder få mer krafter mot sig än vad de är designade för. Kanske för mycket krafter i ett plan, kanske för mycket krafter rent generellt.

Över tid kommer dessa mindre segment inte tåla den nya högre stressnivån och vi får ex. Diskbråck, patella femoralt syndrom, generell knäsmärta, meniskproblematik, höftartros, instabila fötter, axelproblematik etc.

 

I den andra delen av knäet så har vi foten, ytterligare komplex del av kroppen med 26 ben i varje fot. Med så många ben så är det uppenbart att foten har många olika funktioner och samtidigt krav på sig i alla tre plan. De senaste åren har mycket framförts gällande pronationsproblematik men vi vet idag att alla måste pronera (men givetvis kan du pronera för mycket). Pronerar du inte lämpligt genom foten så pronerar du någon annanstans eftersom pronationen är kroppens sätt att dämpa gravitation och underlagskrafter när du landar på foten.

 

I detta exempel är du mycket möjligt att vederbörande som saknar pronation börjar ”pronera” genom knäleden (knä abduktion, flexion & inåtrotation) större grad än normalt vilket gör att knäet nu börjar smärta efter en tid med denna kroniska stress (tänk 5000-10 000 steg om dagen är detsamma som repetitioner inom träning).

 

Detta är endast två simpla exempel och betyder inte att alla sekvenser (kompensation och orsak) för ovanstående problematik är exakt som detta. Alla människor är individer och därför är det viktigt för varje person att förstå vad som måste göras i träningen för att bli kvitt sina symptom. Egentligen handlar det om att lösa orsak och kompensation vilket är det Procedos Plattform 9 systemet bygger på.

 

Lika viktigt är givetvis arbete på plattformen för de som inte har ont. Ett förebyggande arbete där kroppen tar sig igenom alla rörelser är bästa sättet att undvika problem på och genom detta underhåll kan man göra det man vill med sin kropp vare sig detta är crossfit, ishockey, fotboll, innebandy, basket, simning, löpning, fixa i trädgården eller leka med sina barn.

 

Ovanstående handlar inte om att allting som utförs idag gällande fys och rehab är fel, men det saknas i många fall just den autentiska inlärningen av rörelsebeteende för att få en sann funktion i kroppen.

 

Procedos Plattform 9 baseras inte på traditionell forskning utan på det vi vet idag. Om vi tror att vi förstod kroppen redan 1970 så har vi fel, visste vi 1% om kroppen då så vet vi ungeför 5% idag. Ingen skulle acceptera en förlegad byggnadsmodell av ett hus som vi idag vet har brister. Vi utvecklas i takt med vetenskap, men kanske framförallt med förståelse för principerna som aldrig förändras. Det är alltså mer en fråga om att förstå hur kroppens reaktioner är i förhållande till våra fysiska lagar.

 

Det finns dock mycket idag som talar för att den traditionella muskelforskningen är bra men inte tillräcklig. Idag som har vi en helt annan förståelse för hur vår bindväv inte bara överför krafter utan också hur den kommunicerar (proprioceptivt) med andra segment i kroppen i väldigt snabba hastigheter. Detta ska inte negligeras i vår moderna fys, rehab eller motion.

 

 Den saknade länken är en funktionell förståelse för hur muskler, nerver, bindväv och ben kommunicerar genom krafterna som appliceras mot dem. Med Procedos Plattform 9 träningssystem kommer du använda dig av funktionella strategier vilka idag är de enda logiska lösningarna för att permanent förändra rörelsebeteende.